VTT, Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus

VTT. Beyond the obvious.

On etuoikeutettua saada työskennellä niin monien ja mitä erilaisimpien yritysten kanssa. On hienoa olla omalta osaltaan vaikuttamassa yritysten ponnisteluihin menestyksen eteen. Ja on ilo nähdä onnistumisia siinä. 

VTT on Suomen Valtion omistama tutkimus- ja osaamiskeskus ja keskittymä. VTT -kirjainyhdistelmä on suomenkielisestä nimestä vakiintunut lyhenne sanoista Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus. 

Suomella on vielä toivoa.

Kun olen nähnyt yritysten ja brändien elämää läheltä, ja sisältäpäin, on mielessäni vahvistunut ajatus, että pelimme ei ole menetetty. Suomella on vielä toivoa. Niin paljon hyviä asioita tapahtuu. VTT -yhteistyö vahvisti tätä käsitystä. Saatoimme tietenkin nähdä vain murto-osan siitä, mitä ovat ne ongelmat ja todella suuren mittakaavan asiat, joihin VTT:n tutkimushankkeissa etsitään ratkaisuja ja kestäviä vaihtoehtoja. Aloin ajatella, että tällä planeetallakin on vielä toivoa.

Planeetallakin on vielä toivoa. 

2010 -luvulla tutkimuksen rahoitus kansainvälisesti lähti kehittymään uudella tavalla. Valtioiden suora tuki tutkimuslaitoksille alettiin nähdä yritystoiminnan kilpailua vääristävänä subventiona suurille kansainvälisille korporaatioille. Kun tämän liiketoiminan massiiviset tuotot eivät vastaavasti sitten palautuneetkaan yhteiskuntien taseisiin, alkoivat asenteet tutkimusrahoituksesta suoraan valtioiden budjeteista muuttua.

Valtioiden suora tuki tutkimukselle kääntyi laskukäyrälle ja rahoituksen painopiste alkoi painottua kansainvälisesti yksityiseksi. Näin osin myös täällä Skandinaviassa, jossa taloudelliset panostukset ovat globaalissa vertailussa absoluuttisesti pienempiä kuin maailman suurissa talouksissa. Kansantalouksiin suhteutettuna panostukset tutkimukseen ja kehitykseen eivät ole Suomessa vaatimattomat. 

On ymmärretty brändityön arvo kilpailutekijänä, sekä brändin merkitys kilpailuetuna. 

Uudessa tilanteessa kansainväliset ja kansalliset tutkimuslaitokset, ja niiden erilliset tutkimushakkeet, ovat kilpailuasetelmassa kamppailemassa usein samoista kansainvälisistä rahoitusresursseista. Valtiorahoitteisen tutkimustoiminnan on aiemmin ajateltu olleen kaupallisesti riippumatonta. Nyt kilpailu samoista taloudellisista resursseista on, paitsi irrottanut tutkimustyön valtiollisesta ohjauksesta, tuonut myös uuden piirteen käsityksiin tutkimustyön riippumattomuudesta. Tässä tilanteessa on ymmärretty brändityön arvo kilpailutekijänä sekä brändin merkitys kilpailuetuna

VTT on suomalaisen yhteiskunnan ikoninen ja riippumaton tutkimusauktoriteetti.

VTT on suomalaisen yhteiskunnan ikoninen, riippumaton tutkimusauktoriteetti. Kun on ollut tarvetta tutkimukseen perustuvalle tiedolle, VTT on se jonka puoleen on käännytty ja, jonka arvioihin luotetaan laajalti. “VTT testaa” on käsite. Ja VTT on ollut brändi jo kauan ennenkuin brändityö laajemmin on tullut siihen merkitykseen, mikä sillä tänään on. 

“VTT testaa” on käsite.

Vaikkei VTT:n juridinen nimi muuttunut, niin brändityön alkulähteillä ensimmäisiä mietittäviä asioita oli, mikä tulee olemaan uudistettavan brändin “kutsumanimi”. Lopulta päädyttiin säilyttämään jo hyvin tunnettu kirjainyhdistelmä, VTT. Vaikka se onkin perua suomenkielisestä nimestä, niin kirjainyhdistelmä todettiin käyttökelpoiseksi myös kansainvälisesti. Päätettiin, että nimeä ei enää kaikissa yhteyksissä “kirjoiteta auki”, aivan kuten tekevät esimerkiksi IBM, NTT, DHL, H&M, PB .. jne.

“Olemme valmiit matkaan tämänhetkisen todellisuuden tuolle puolen.”

Mikä voisi olla sellainen kiteytys – eli asiakaslupaus tai brändilupaus – joka kiteyttää muutamaan sanaan kaiken sen mitä VTT on ja mitä asennetta se edustaa. Uteliaisuus, rohkeus, ennakkoluulottomuus, periksiantamattomuus .. ne ovat edellytyksiä uuden löytämiselle; ja välttämättömyyksiä tutkimustyössä. Miten kiteytämme, että sen suhteen mitä tänään emme vielä tiedä, olemme valmiit hyppyn tuntemattomaan ja valmiit matkaan tämänhetkisen todellisuuden tuolle puolen. Päädyimme kertomaan tämän kolmella sanalla: “Beyond the Obvious.”

VTT -yhteistyö on yksi mieleenpainuvimmista omalla työurallani. Aiemmin en voinut olla mitenkään tietoinen vaikkapa esimerkiksi siitä, että on mahdollista tuottaa marjoja keinotekoisesti labortorio-oloissa. Asia voi tuntua kuriositeetilta. Mutta sellainen kyvykkyys voi yhtälailla olla alkusyäys ratkaisulle maailman ruoantuotannon haasteisiin. 

VTT:n brändihankkeessa kunnianani oli olla vastuussa mm. näistä asioista:
– creative direction  
– concept design 
– service design 
– planning
– writing 
– brand design work 
– design work guidance and supervision 
– customer relations 
– project-related productions and coordination
– web design
– videos
– events, concept and design 

Kuten aina brändihankkeet, myös VTT:n hanke oli rikastuttava ja yllättäviä käänteitä sisältänyt opettavainen seikkailu. Oheiset näytteet ovat vain pieni osa valtavasta määrästä yksityiskohtia, jotka saivat alkunsa brändityön perusteista. Aivan kuin lukkarin rakkautta tuntien on ollut ilo seurata, miten VTT:n brändi tänään elää ja näkyy – juuri kuten sen syntyjään oli tarkoitus. Godspeed !  

Erityiskiitokset koko tiimille: Jenni Santalo ja Mika Toikka vastuullisina asiakkaina ja oma tiimimme Sara Nikander, Tarja Halminen, Susanne Työrinoja, Thea Forstén ja Kristine Lindfors.

Lisää aiheesta VTT ja muita työnäytteitäni: valitse “Works. Getting things done.” tämän osion valikosta tai suoraan tästä linkistä

. . . . . .

Timo Keinänen on tutkimusmatkailija, konseptisuunnittelija, kirjoittaja, designer, strategi, palvelumuotoilija sekä art director.
”Kannattaa olla oma itsensä, sillä kaikki muut roolit ovat jo varattuja. Jos sinulla on tilaisuus kertoa mielipide, kerro omasi.” 

helloyes.fi -kirjoitukset edustavat vain omia mielipiteitäni.