Mikä on brändi?

Voiko brändistä olla yhtä yhteistä käsitystä ?

Brändinä tunnettu arvostusten yhdentymä on yksittäisen ihmisen mielleyhtymä, uskomus tai muistikuva, joka liittyy johonkin yritykseen; tuotteeseen; tuotemerkkiin; palveluun; henkilöön tai joukkoon henkilöitä; uskontoon, aatteeseen tai poliittiseen liikkeeseen; yhdistykseen; viranomaiseen tai muuhun julkisen hallinnon toimijaan; jne.

Vastoin melko tavallista ymmärrystä, tästä arvostusten yhdentymästä eli brändistä ei voi vallita yhtä yhteistä käsitystä: tulkinta on aina subjektiivinen, muodostuen kohtaamisista eri olosuhteissa ja eri mielentiloissa.

Kokemus, mielleyhtymä, uskomus tai muistikuva

Jokaisella meistä on oma tulkintamme jostakin tietystä brändistä, perustuen omaan ja yksilölliseen kokemushistoriaan, arvomaailmaan tai mielentilaan.

Täytyisikö siis monistetun ja yhdenmukaisen brändikäsityksen ja -kokemuksen olla jo lähtökohdiltaan mahdoton?

Asia ei tietenkään ole niin. Kun laajalla joukolla ihmisiä yksittäiset käsitykset ja kokemukset ovat riittävän samankaltaiset, asialla on mahdollisuus tulla koetuksi tietynlaisten ominaisuuksien ja niihin liitettävien arvostusten jaettuna yhdentymänä, eli brändinä. Näihin mielikuviin, käsityksiin ja arvostusten yhdentymään vaikuttaminen on brändityötä.

Arvostusten yhdentymään vaikuttaminen

Brändin ulkoinen olemus ja esimerkiksi tuotemuotoilu voi olla yhdenmukaista, viestintä on keskitetysti samanlaista kieliversioineen, brändin äänensävy on yhtenäinen, asiakassuhdeviestintä ja mainonta on tarkoin tietyn tyylin mukaista. Poliittisen liikkeen tai muun aateyhteisön, uskontokunnan tai kansalaisyhteiskuntien tunnisteet ja sisällölliset ilmaisut ovat yhdenmukaiset. Esimerkkejä on kaikkialla ympärillämme.

Mutta sisällöiltään ja ulkoiselta olemukseltaan yhdenmukainen brändi on todellisuutta vain siihen pisteeseen asti, kunnes se eri muodoissaan kohtaa vastaanottajan. Siitä eteenpäin kaikki on vastaanottajan päätelmiä, subjektiivista tulkintaa ja yksilöllisten valintojen seurausta.

Inhimmillisyyden satunnaisuus

Brändityön tehtävä on luoda puitteet näille kohtaamisille ja yksilöiden tulkinnoille. Brändin olemassolon oikeutuksen ja asiakasarvon ratkaisee se, missä mielentilassa ja missä olosuhteessa kukin kohtaa brändin; miten kokee sen merkityksen itselleen tai edustamalleen taholle; ja mitä valintoja tekee näihin kohtaamisiin perustuen – tai niistä huolimatta. Hyvin tehty brändityö huomioi, sallii ja kestää tämän inhimmillisen satunnaisuuden vääjäämättömän olemassaolon.

. . . . . .

Lue lisää: Mitä on brändityö ?
Read: What is a brand ?

. . . . . .

Timo Keinänen on tutkimusmatkailija, konseptisuunnittelija, kirjoittaja, designer, strategi sekä art director.
”Uskon, että kannattaa olla oma itsensä, koska kaikki muut roolit ovat jo varattuja. Jos sinulla on tilaisuus kertoa mielipide, kerro omasi.” 

helloyes.fi -kirjoitukset edustavat vain omia mielipiteitäni.