Tunnistaminen ja kohdistaminen.

Prexels image source

Elämme viestintäkanavien yltäkylläisyydessä.

Päätelaitteista, medioista, sisältö- ja julkaisualustoista ja -palveluista; sekä tietoon, tiedon vaihtoon ja tiedon hyödyntämiseen perustuvasta yhteiskunnasta ylipäätään; on tullut yksilökeskeistä. Yksilöön sidottua, yksityistä ja personoitua. Me elämme Matrixissa.

Yksilökeskeistä, yksilöön sidottua, yksityistä ja personoitua.

Uusien markkinointiteknologioiden ylivoimainen ominaisuus on tunnistaminen ja kohdistaminen. Syntyjään digitaaliset mediat tarjoavat mahdollisuuden käyttäjän tunnistamiseen ja viestien kohdistamiseen tarkkuudella, johon massamedia ja off-line toteutukset eivät ole koskaan voineet yltää. 

Mikrokohdentaminen ei auta, jos sisältö ei puhuttele.

Viestintäkanavien ja -alustojen yltäkylläisyys ja heimoutuminen alakultuurien alakulttuureihin, jakaa kohderyhmiä aina vain pienempiin siivuihin ja luo siten alati uusia odotuksia markkinoinnin mikrokohdistamiseen. Mutta mikrokohdentaminen ei auta, jos asia ei kiinnosta tai sisältö ei puhuttele.

Markkinointiteknologian tämän ajan kehityksen huipentuma – markkinoinnin automaatio – on luonut harhan, että tunnistaminen ja kohdistaminen ovat riittävät eväät ja valmis työkalupakki moderniin markkinointiin. Todellisuudessa työ vasta alkaa siitä.

Kuluttajakansalaisen sietokynnys ylittyy.

Modernissa tietoyhteiskunnassa välttämättömän tiedon ja tarjolla olevan informaation määrä kasvaa yhä kiihtyen. Se on johtanut siihen, että kykymme vastaanottaa informaatiota, ymmärtää ympäröivää maailmaa, ja edellytyksemme toimia yhä monimutkaisemmaksi kehittyvässä elämässä, on koetuksella. Kun tähän lisää vielä eri markkinoijien taholta kohdistetun intensiivisen mainonnan ja sisältömarkkinoinnin, niin mediakansalaisen sietokynnys ylittyy. Ylitsevuotava informaatio ja kaupallisen mediasisällön tulva aiheuttaa torjuntareaktion verkonkäyttäjissä. Panostukset mediasiältöihin ja kohdistamiseen valuvat osin hukkaan.

Riippumaton sisältö dilutoituu.

Erityisen huono näkymä tässä kehityksessä on, että riippumattoman sisällön määrä ja sen kiinnostavuus sekä vaikuttavuus suhteessa kaupallisiin ja aatteellisiin sisältöihin dilutoituu. Kun verkonkäyttäjien poissulkevat reaktiot rajaavat pois ei toivottuja sisältöjä, syntyy sisältö-, mielipide- ja alakultturikuplia, joiden seurausvaikutukset eivät aina ole hyvää kehitystä laajemmin yhteiskunnassa. Vanha termi “medialukutaito” on tänään ajakohtaisempi kuin koskaan.

Lue enemmän tiedosta.
Sinä olet dataa.
Mitä ovat neuronit?
Tutustu työnäytteisiini.

. . . . . .

Timo Keinänen on tutkimusmatkailija, palvelumuotoilija, konseptisuunnittelija, kirjoittaja, strategi, designer sekä art director.

Kannattaa olla oma itsensä, sillä kaikki muut roolit ovat jo varattuja. Jos sinulla on tilaisuus kertoa mielipide, kerro omasi.

helloyes.fi -kirjoitukset edustavat vain omia mielipiteitäni.