Onko kohdentaminen vain teknologiaa?

Prexels image source

Viestintäkanavien yltäkylläisyys

Päätelaitteista, medioista, sisältö- ja julkaisualustoista ja -palveluista; sekä tietoon, tiedon vaihtoon ja tiedon hyödyntämiseen perustuvasta yhteiskunnasta ylipäätään; on tullut yksilökeskeistä. Yksilöön sidottua, yksityistä ja personoitua. Me elämme matrixissa.

Yksilökeskeistä, yksilöön sidottua, yksityistä ja personoitua

Uusien markkinointiteknologioiden ylivoimainen ominaisuus on ollut tunnistaminen ja kohdistaminen. Syntyjään digitaaliset mediat ovat kehittyessään tarjonneet mahdollisuuden käyttäjän tunnistamiseen ja viestien kohdistamiseen tarkkuudella, johon massamedia ja off-line toteutukset eivät ole koskaan voineet yltää. Aivan viime aikoina tähän autuuteen on ilmaantunut synkkiä pilviä. Tietoyhteiskunnan pelisäännöt ovat laahanneet kehityksen perässä, mutta nyt yksityisyyden suojan nimissä asia on alkanut muuttua. Tämän kehityksen ilmenemismuodot tulevat tietoisuuteemme lähivuosien aikana.

Mikrokohdentaminen ei auta

Mutta kodentaminen ei ole yksinomaan teknologiakysymys tai esimerkiksi gdpr:ään liittyvää regulaatiota ja sen asettamien velvoitteiden väistelyä.

Viestintäkanavien ja -alustojen yltäkylläisyys ja heimoutuminen alakultuurien alakulttuureihin, jakaa kohderyhmiä aina vain pienempiin siivuihin ja luo siten alati uusia odotuksia viestinnän mikrokohdistamiseen. Mutta mikrokohdentaminen ei auta, jos asia ei kiinnosta tai sisältö ei puhuttele, kanava on väärä tai viestitulva on häiritsevä.

Viestintäteknologian viime aikojen kehityksen huipentuma – markkinoinnin automaatio – on luonut harhan, että tunnistaminen ja kohdistaminen sekä lainsäädännön mukaan toimiminen olisivat riittävät eväät ja valmis työkalupakki moderniin markkinointiin. Todellisuudessa vaikuttaminen voi vasta alkaa siitä.

Kodentaminen ei ole yksinomaan teknologiakysymys.

Mediakansalaisen sietokynnys ylittyy

Modernissa tietoyhteiskunnassa välttämättömän tiedon ja tarjolla olevan informaation määrä kasvaa aina vain kiihtyen. Se on johtanut siihen, että kykymme vastaanottaa informaatiota, ymmärtää ympäröivää maailmaa, ja edellytyksemme toimia yhä monimutkaisemmaksi kehittyvässä digikansalaisen elämässä, on koetuksella. Kun tähän lisää vielä eri markkinoijien taholta kohdistetun intensiivisen mainonnan ja sisältömarkkinoinnin, niin mediakansalaisen sietokynnys ylittyy. Ylitsevuotava informaatio ja kaupallisen mediasisällön tulva aiheuttaa torjuntareaktion verkonkäyttäjissä ja panostukset mediasisältöihin ja kohdistamiseen valuvat osin hukkaan.

Informaatiotulva aiheuttaa torjuntareaktion.

Riippumaton sisältö dilutoituu

Erityisen huono näkymä tässä kehityksessä on, että riippumattoman sisällön määrä ja sen kiinnostavuus sekä vaikuttavuus suhteessa kaupallisiin ja aatteellisiin sisältöihin dilutoituu. Kun verkonkäyttäjien poissulkevat reaktiot rajaavat pois ei toivottuja sisältöjä, syntyy sisältö-, mielipide- ja alakultturikuplia, joiden seurausvaikutukset eivät aina ole hyvää kehitystä laajemmin yhteiskunnassa. Vanha termi “medialukutaito” on tänään ajakohtaisempi kuin koskaan.

Verkonkäyttäjien poissulkevat reaktiot rajaavat pois ei toivottuja sisältöjä.

. . . . . .

Lue enemmän tiedosta
Sinä olet dataa
Mitä ovat neuronit?
Tutustu työnäytteisiini

. . . . . .

Timo Keinänen on tutkimusmatkailija, palvelumuotoilija, konseptisuunnittelija, kirjoittaja, strategi, designer sekä art director.

Kannattaa olla oma itsensä, sillä kaikki muut roolit ovat jo varattuja. Jos sinulla on tilaisuus kertoa mielipide, kerro omasi.

helloyes.fi -kirjoitukset edustavat vain omia mielipiteitäni.