S-Ryhmä. Iso pyörä pyörii

S-Market retail chain, service design and brand work

Suomen oloissa suunnittelijan työuralle ei taida olla mahdollista osua enää laajempia palvelukokonaisuuksien hankkeita kuin omalle kohdalleni on tullut kahdesti.

Aivan työurani alussa olin suunnittelemassa ja viemässä käytäntöön K-Ryhmän myymälätyyppien uudistusta. Hanke oli K-Ryhmälle massiivinen ja sitä se oli myös pienelle työryhmällemme. Kukapa ei tietäisi yhden, kahden, kolmen ja neljän Koon K-kauppoja, Marketteja ja Citymarketteja.

Sittemmin Keskon ketjukonseptit ja myymälätyyppien brändit, itse myymälät, mainonta ja asiakasviestintä ovat jo saaneet ansaitun päivityksen tähän aikaan sopiviksi.

Palvelumuotoilu on kohtaamisten valmistelua

Vuosia myöhemmin sama toistui kehitysprojekteina ja palvelumuotoiluhankkeina; vain vielä laajemmassa mittakaavassa. Ja nyt vuorostaan S-Ryhmän päivittäistavaraketjujen brändien, viestinnän ja myymälätyyppien uudistushankkeena.

S-Market, service design, brand work and concept design

Vuosina 2010 – 2013 kontollani, SOK Median Market-tiimin vastaavana suunnittelijana, olivat S-Ryhmän Market-ketjut Prisma, Alepa, Sale ja S-Market. Päivittäistä työtä olivat ketjujen brändityö, digitaalinen markkinointi, mainonta ja mainonnan kehittäminen ja tuotannot sekä asiakasviestintä.

Päivittäin rullaavan työn lisäksi suuria kehityshankkeita olivat kaikkien ryhmän market-myymäläketjuen ( Prisma, S-Market, Alepa ja Sale ) palvelumuotoilu, myymälämiljöiden, mainonnan ja asiakasviestinnän uudistaminen.

Palvelumuotoilu on tiedon jäsentelyä ja organisoimista

Näkyvintä työtä on ollut myymälämiljöiden ja toimipaikkojen uudistaminen. Samanaikaisesti asiakasviestintä ja ketjujen mainonta on kokenut suuren muutoksen. Ja ennenkuin mikään asia on nähnyt päivänvalon, niin taustalla on tapahtunut massiivinen määrä tutkimusta, strategiatyötä, kehittämistä, palvelumuotoilua, konseptisuunnittelua, visuaalista suunnittelua, kokeiluita – sekä myös toimimattomaksi todettuja asioita ja suunnitelman muutoksia.

Vastuu tämänkaltaisista, koko maan kattavista hankkeista on suunnittelijalle etuoikeus. Edeltävien perusteella voi sanoa melkoisella varmuudella – ja liioittelematta – että työpöytäni kautta kulkeneen suunnittelutyön jälkiä on arkielämässään todistanut käytännössä jokainen tämän maan kansalainen. Jos aivan lähimpinä vuosina, tai juuri nyt, jokin asia Sinua ihastuttaa tai vihastuttaa kohdatessasi Prisman, S-Marketin, Alepan tai Salen – jossakin muodossa – niin perusteiltaan voit joko kiittää tai syyttää minua.

Sale retail chain, logo design and brand work, service design

Kun S-Ryhmän kokoinen iso pyörä pyörähtää, niin hankkeet ovat massiivisia. Kun myymälät ja toimipisteet uusiutuvat, niin jo pelkästään nähtävissä olevan käytännön työmäärä on laajuudeltaan hämmentävä. Kaikkea ei toki muuteta kertapläjäyksellä. Toimipaikat uusiutuvat normaalin investoinnin kuoletusperiaatteen saattelemana ja alueosuuskauppojen itsenäisten päätösten mukaan. Vuosia kestävä uusimissykli tarkoittaa myös, että suunnitelmat lähtevät jo uusintakierroksille ennenkuin kaikki toimipaikat ovat ehtineet edelliseen sykliin. Täten koko toimipaikkaverkosto ei juurikaan ehdi olemaan samanaikaisesti täydellisen yhdenmukainen.

Sale retail chain, brand work, milieu concept and design, service design

Suunnittelumenetelmänä ja -periaatteena palvelumuotoilu on hyvin läheistä strategiatyön, konseptisuunnittelun ja strategiatyön kanssa. Ne voivat toteutua rinnakkain tai tulla järjestyksessä edempänä tai jäljempänä, ja osana laajempaa palvelumuotoilukokonaisuutta, tai kun hankkeen päätelmät ovat johtaneet käytännön toteutuksiin. Ja todennäköistä on, että rajat hämärtyvät – missä kohtaa loppui palvelumuotoilu ja alkoi konseptityö.

Alepa retail chain, brand work

Palvelumuotoilua vai palvelun muotoilua ? Lue lisää täältä

Omat kokemukseni asiakashankkeiden käytännöissä ja niiden taustapohdinnoissa ja päätelmissä ovat johdattaneet minut ajattelemaan niihin liittyvää taustatyötä, tutkimusta, päättelyä, havainnointia, ongelmanratkaisiua sekä konsultointia kokonaisuutena, jonka yhteiseksi nimittäjäksi palvelumuotoilu sopii hyvin. Tällöin palvelumuotoilu ilmiönä on lähempänä konsultointia kuin määritelmällisten ja faktisten palveluiden kehittämistä.

Prisma, retail chain
Prisma, retail chain mileu concept design, service design

Lue lisää palvelumuotoilusta
Tutustu muihin työnäytteisiini
Mikä on konsepti? Lue täältä
Lue: miksi palvelumuotoilua?

. . . . . .

Timo Keinänen on tutkimusmatkailija, konseptisuunnittelija, palvelumuotoilija, kirjoittaja, designer sekä art director.
”Kannattaa olla oma itsensä, sillä kaikki muut roolit ovat jo varattuja. Jos sinulla on tilaisuus kertoa mielipide, kerro omasi.” 

helloyes.fi -kirjoitukset edustavat vain omia mielipiteitäni.