Kilpailukyky ei ole strategia

TK_refs_02_2016_with_TK_sign_COMPS_0119_Sale

Eikä kannattava kasvu ole strategia. Myöskään palvelumuotoilu tai konsepti eivät ole strategioita. 

Mutta nämä asiat voivat tietenkin olla osa strategian toimeenpanoon liittyviä tavoitteita ja menetelmiä.

Monissa yrityksissä vannotaan strategiaan kannattavasta kasvusta. Se on asia, joka on yritystoiminnan perusedellytys, jotta yritys voi ylipäätään toimia. Sillä aikomuksella ei korvata strategisia tavoitteita. Eikä se todellakaan ole strategia. Eikä visio. Eikä missio. Strategia on suunta; ja suunnitelma, joka ohjaa yrityksen aikomuksia ja toimenpiteitä lähitulevaisuudessa. 

“Onko yrityksemme riittävän kilpailukykyinen?” .. tai: “Meidän tulee vahvistaa kilpailukykyämme.” Näinhän usein todetaan.

Kyky kilpailla tarkoittaa, että on hankittu taitoja ja ominaisuuksia tasavahvaan kamppailuun.

Kyky kilpailla tarkoittaa, että on hankittu taitoja ja ominaisuuksia tasavahvaan kamppailuun esimerkiksi näkyvyydestä tai markkinaosuuksista. Tasavahvojen osapuolten kilpailussa voittaja selviää yleensä vasta uuvuttavan kilpailusuoritteen jälkeen. Tai aiemmin kilpailun edetessä, mikäli osapuolista joku sortuu virheeseen tai väsyy matkalla tai jokin muu odottamaton tapahtuma antaa vastustajalle edun kilpailussa. Voi siis ajatella että kilpailukyky on eräänlainen pelilisenssi, joka itsessään ei vielä lupaa muuta kuin vain mahdollisuuden tavoitella paremmuutta.

Kysymys oli: “Onko yrityksemme kilpailukykyinen?” Olemmeko siis tasavahvoja kilpailussa eli yhtä hyviä kuin muut. Sekö riittää? Kuinka viisasta on lähteä kilpaan olosuhteessa, jossa uupuminen, sattuma tai oma tai kilpakumppanin virhe kilvoittelun aikana voi teoriassa ratkaista voittajan. 

Mikät asiat tuovat kilpailuetua suhteessa muihin?

Vai kannattaisiko olla kiinnostunut siitä, miten olemme tai tulemme olemaan erilaisia ja parempia kuin muut ja mikät asiat tuovat meille kilpailuetua eli erilaisuutta ja paremmutta suhteessa muihin. Joko itse kilpailun aikana tai mieluiten jo valmiiksi ennen sitä.

On oltava ominaisuuksia olla parempi kuin muut.

On siis oltava ominaisuuksia olla parempi kuin muut. Ainutlaatuisten myyntiväittämien ja viestinnän eli brändityön tulee perustua tähän paremmuuteen, eikä yhtähyvänäolemiseen. On hämmentävää, kuinka tavallista on, että yrityksellä voi olla ainutlaatuisia tuotteita tai palveluita, tai itse yritys voi olla muista poikkeava jollakin erityisellä tavalla. Mutta näistä asioista kertomisessa ei ylletä muuhun kuin mahdollisimman samaan kuin mitä kilpailevat yritykset tekevät. Ei ymmärretä erottumisen merkitystä tai siihen ei ole uskallusta tai sen oivaltamiseen ja kertomiseen ei ole oikeaa kumppania.

Kommunikoinnin tulee perustua paremmuuteen, ei yhtä hyvänä olemiseen.

Yrityksen ja sen tuotteiden tai palveluiden ainulaatuisuuden esiintuominen ja täten erottumisen mahdollistaminen – eli brändityö – on avainroolissa strategian viemisessä liiketoiminnan hyödyksi. Brändityössä tätä viitoittavat brändistrategia sekä suunnitelmat ja toimenpiteet brändin positiointiin liittyen. Strategian prioriteettien viemisessä elävään elämään on käyttöä konseptisuunnittelulle ja palvelumuotoilulle, jotka ovat menettelytapoja laajemmassa brändityön kokonaisuudessa.

Ainutlaatuisuuden esiintuominen liiketoiminnan hyödyksi.

. . . . . .

“Konsepti ei korvaa strategiaa” .. lue lisää konseptista

. . . . . .

Timo Keinänen on tutkimusmatkailija, konseptisuunnittelija, kirjoittaja, designer sekä art director.
”Kannattaa olla oma itsensä, sillä kaikki muut roolit ovat jo varattuja. Jos sinulla on tilaisuus kertoa mielipide, kerro omasi.” 

helloyes.fi -kirjoitukset edustavat vain omia mielipiteitäni.