Brändityön avainkomponentit

Brändityössä esiintyy usein kolme avainkomponenttia: kaksi näistä ovat brändistrategia ja brändihierarkia. Ei ole harvinaista, että nämä kaksi asiaa sekoittuvat keskenään, tai niiden merkitys ja keskinäinen suhde on vähintäänkin epäselvä – ovathan itse termitkin hyvin samankuuloiset.

Kolmas avainkomponentti on positiointi. Positiointi terminä muussa yhteydessä – esimerkiksi hinnoittelussa – on toki hieman eri merkityksinen. Mutta nyt puhun brändityöstä.

1. Brändistrategia

Yrityksen strategiassa kuvataan brändin merkitys ja rooli yrityksen toiminnalle ja se, mitkä asiat ja mitkä yrityksen tai tuotteen/palvelun ominaisuudet saavat näkyvän roolin brändityössä. Tämä on brändistrategia.

Brändistrategia on yksi komponentti yrityksen strategian viemisessä käytäntöön ja elävään elämään. Brändistrategian perusteina ovat ne tiedot, kokemukset ja päätökset, jotka on yrityksessä itse todettu aiheellisiksi ja ajankohtaisiksi. Taustalla voi olla kokemus aiemmasta tai tutkimukset ja arviot tulevasta ja tietenkin näiden yhdistelmät. Oleellista on kuitenkin, että kysymys on omista päätöksistä. Brändistartegia ei voi siis ilmaantua itsestään jostain ja eikä alkaa olla olemassa ilman tietoisia toimia.

2. Brändihierarkia

Brändihierarkia on osa brändistrategiaa ja on yhtälailla omiin päätöksiin perustuva asiakokonaisuus. Se kuvaa brändistartegiassa todettujen asioiden keskinäiset suhteet. Tämä on brändihierargia.

Kaikki brändityön – ja siten yrityksen startegian kannalta – tärkeät asiat eivät voi olla saman arvoisia samaan aikaan. Asioiden painoarvo voi vaihdella suhteessa vuodenaikoihin, tuote/palveluvalioimaan, liiketoimintaympäristöön tai sen osiin, muutoksiin yhteiskunnassa jne.

Brändistartegia ja brändihierarkia ovat siis selkeästi yrityksen tai muun brändin haltijan omien päätösten ja tekojen tulosta. Ja näihin asioihin on mahdollista itse täysin omilla toimilla vaikuttaa.

3. Brändin positiointi

Brändin positionti kuvailee ensinnäkin oman aikomuksen brändin asemasta toimialalla, kilpailussa ja myös laajemmin yhteiskunnassa – ja etenkin asiakkaan elämässä. Ja tässä piilee vaara ymmärtää positiointi väärin. Se, kuinka oma brändi – oli se sitten yritysbrändi, tuote- tai palvelubrändi, maabrändi tai aatteelisen yhdistyksen brändi – asemoituu, tapahtuu toisaalta valtaosin täysin huolimatta siitä, mitkä ovat omat teot, päätökset ja aikeet brändin positiosta. Tämä on brändin positio.

Positiointi teonsanana puolestaan on brändityötä.

Kuvailen positiointia tarkemmin toisessa kirjoituksessa. Lue tästä enemmän brändin positioinnista!

. . . . . .

Timo Keinänen on tutkimusmatkailija, konseptisuunnittelija, kirjoittaja, designer, palvelumuotoilija sekä art director.
”Kannattaa olla oma itsensä, sillä kaikki muut roolit ovat jo varattuja. Jos sinulla on tilaisuus kertoa mielipide, kerro omasi.”

helloyes.fi -kirjoitukset edustavat vain omia mielipiteitäni.