Vastuullinen data.

Data on tämän päivän markkinointievankeliumi.

Data on tämän päivän evankeliumi. Keskeinen uskonkappale, joka ohittaa kaiken muun uskomisen monilla elämänalueilla ja nyt etenkin markkinoinnissa. Taas – ja aina vain toistuvasti – olemme sen äärellä, että kollektiivisessa tietoisuudessamme on kerrallaan vain yksi paikka käsitykselle oikeasta markkinoinnin ismistä. Automaatio, mittaaminen ja konversiot. Usko vain vahvistuu. Jos et puhu näistä olet mennyttä historiaa.

Data on kokonaan uusi lähde sosiaalisille kokemuksille.

Data on parhaimmillaan, kun se säästää ihmishenkiä ja auttaa meitä esimerkiksi ottamalla taakkaa pois harteiltamme päivittäisissä rutiineissa; vapauttaen näin meille aikaa muuhun toimintaan, tai lepoon. Data on parhaimmillaan myös, kun se auttaa yrityksiä ja kansakuntia menestymään ja kasvamaan; luoden näin innovaatioita, vaurautta, työpaikkoja ja hyvinvointia. Data on parhaimmillaan myös kokonaan uusi lähde tuottavuudelle ja sosiaalisille kokemuksille.

Markkinoinnin näkökulmasta on selvää, että modernin teknologian keinot tunnistaa käyttäjä ja siitä johdetut mahdollisuudet viestien kohdentamiseen luovat huikeita näkymiä markkinointiin digitaalisissa kanavissa. Massiivista asiakasdataa keräävät suuret kaupan ketjut kanta-asiakasohjelmineen, ja pienet perässä omalla tai ostetulla asiakasdatalla, jauhavat markkinoinnin automaatiolla asiakasviestintää ja sisältömarkkinointia verkonkäyttäjien näkökentän täyteen. Huono skenaario tässä kehityksessä on se, että riippumattoman sisällön määrä ja sen vaikuttavus dilutoituu.

Riippumattoman sisällön määrä ja vaikuttavus dilutoituu.

Digitalisaation fundamentteja ovat teknologia, data – ja ihminen. Ihminen on digitalisaation yhtälössä epävarmuutta ja epäjatkuvuutta luova tekijä; epästabiili ja vaikeasti ennakoitava. Inhimmillisyyttä on myös se piirre digitalisaatiossa, että datan hallinnoijan ja hyödyntäjän tarkoitusperät eivät aina ole vilpittömät. Tätä ilmiötä saamme parhaillaankin todistaa näkyvässä globaalissa mittakaavassa.

Avainpaikka vaikuttaa käsityksiimme vastuullisuudesta.  

Digitalisoidun kulutusyhteiskunnan syövereissä inhimmillisten valintojen yksittäiset jäljet tallentuvat tapahtumiksi, eli dataksi. Tämä data on järjestymätöntä informaatiota vailla merkitysyhteyttä ja järjestystä. Kun tälle informaatiolle voidaan löytää selvä merkitysyhteys se muuttuu arvok-kaaksi tiedoksi – joko hyvään tai vähemmän hyvään tarkoitukseen. 

Kaupan keräämien asiakastietojen hallinoijilla on avainpaikka vaikuttaa valintoihimme kuluttajina sekä käsityksiimme vastuullisesta kehityksestä ja vastuullisesta kuluttamisesta. 

Massiivinen määrä asiakastietoa tuo myös toisen näkökulman vastuullisuuteen. Aivan tuoreeltaan ilmi tulleet tietoturvamurrot Suomessa ja niiden myötä havahtumisemme vakavien väärinkäytösten mahdollisuuksiin ja jopa todennäköisyyksiin, tekevät asiakasdatan keräämisestä ja sen hyödyntämisestä yhteiskunnallisesti herkän asian. 

Otamme sen mikä digitalisaatiossa on ylivertaista; ja lisäämme hankalimman.

Pari vuotta sitten voimaan tullut EU:n tasoinen regulaatio henkilötietojen keräämistä, säilytystä ja hallinnointia koskien on luonut harhan kestävästä yksityisyyden turvasta. Gdpr osoittautui nyt tyhjäksi kirjaukseksi, kun tapahtui digitalisaatiossa kaikkein ennustettavin: otamme digitalisaatiosta sen mikä siinä on ylivertaista – nopeuden. Ja lisäämme hankalimman – ihmisen.

Data ei pysy yksityisenä eivätkä yksityiset tiedot ole turvassa väärinkäytöksiltä, mikäli käytännöt elävässä elämässä eivät toteuta sitä, mitä lainasäädäntöön on kirjattu ja mitä toimintaprotokollassa on edellytetty.

Lue enemmän tiedosta.
Sinä olet dataa.
Mitä ovat neuronit?
Tutustu työnäytteisiini.

. . . . . .

Timo Keinänen on tutkimusmatkailija, palvelumuotoilija, konseptisuunnittelija, kirjoittaja, designer sekä art director.

Kannattaa olla oma itsensä, sillä kaikki muut roolit ovat jo varattuja. Jos sinulla on tilaisuus kertoa mielipide, kerro omasi.

helloyes.fi -kirjoitukset edustavat vain omia mielipiteitäni.