Markkinointi ei ole teknologiakysymys.

Olemme teknologian sokaisemia ja hämmentämiä.

Lähes kaikki ovat tavoitettavissa verkossa, ja se on astronomisen huikea vaikuttamisen potentiaali. Modernin markkinoinin mahdollisuudet pieniin osabudjetteihin, kohdentamiseen, vuorovaikutukseen ja mitattavuuteen ovat markkinoijan märkä uni. Yksikään yritys tai brändi ei enää ole vakavasti otettava ilman edes jonkinlaista verkkopresenssiä. 

Modernin markkinoinnin taktiset ilmiöt ovat tätä päivää ja tulleet jäädäkseen ja kehittyäkseen. Verkkosivut, hakukoneoptimointi, hakukonemarkkinointi, vaikuttajamarkkinointi, sisältömarkkinointi ja natiivimainonta, sosiaalisen median markkinointi, dataohjattu markkinointi, markkinoinnin automaatio, inbound- ja outboundmarkkinointi, ctr, cpc, cpa, cpm, roas, kpi .. jne. Kokonaisuutena digitalisaatio markkinoinnissa voi olla myös markkinoinnin starteginen kehys. 

Asiakkaan polun ymmärtäminen.

Digitalisaatio markkinoinnissa antaa huikeat mahdollisuudet yhdistää käyttäjän tunnistaminen viestien kohdistamiseen. Mutta, kun tunnistamisen data tuottaa tyhmää kohdistamista automaatiolla, niin on on helppo päätellä, että markkinointi ei kuitenkaan voi ole ensisijaisesti teknologiakysymys.

Uudet kanavat avaavat näkymiä käyttäjädataan, joka on avain asiakkaan polun analysointiin ja ymmärtämiseen. Käyttäjädata on aina dokumentointia menneistä ja jo tapahtuneista asioista. Historiatietojen jalostaminen ymmärrykseksi ja tiedoksi puolestaan antaa mahdollisuuksia ennakointiin

Kuluttamisen ekosysteemi ja asiakkaan maailma sekä tiedonhankinta ja ostopolku on valtaosin digitalisoitunut. Asiakas käyttää suuren osan aikaa ostopolusta tutkimalla saatavailla olevaa informaatiota. Ei ole yhdentekevää, mitä informaatiota hän kohtaa polun eri vaiheissa, ja miten tämä informaatio on saatavilla. Ja kenen tuottamaa informaatio on; ja onko se tietoa, vai informaatiota – järjestymätöntä dataa vailla merkitysyhteyttä ja järjestystä. 

Digitalisoitumisen ja teknologisoitumisen kiihkossa rajoitteemme vastaanottaa informaatiota unohtuvat, ja kognitiosta huolehtiminen on sivuroolissa. Mahdollisuutemme vastaanottaa, organisoida ja hyödyntää informaatiota, muodostaa uutta tietoa; sekä edellytyksemme toimia yhä monimutkaisemmaksi kehittyvässä tietoyhteiskunnassa ovat rajalliset.

Tähän, ihmisen kykyyn käsitellä tietoa, perustuva tiedon järjestely ja organisointi jonkin asian kehittämiseksi – on palvelumuotoilua. Lue enemmän kognitiosta ja palvelumuotoilusta.

. . . . . .

Lue Sinusta ja datasta.
Tieto ei kulu; kuinka niin ?

. . . . . .

Timo Keinänen on tutkimusmatkailija, konseptisuunnittelija, kirjoittaja, designer, palvelumuotoilija sekä art director.

Kannattaa olla oma itsensä, sillä kaikki muut roolit ovat jo varattuja. Jos sinulla on tilaisuus kertoa mielipide, kerro omasi.

helloyes.fi -kirjoitukset edustavat vain omia mielipiteitäni.