Onko markkinointi teknologiakysymys?

Olemme teknologian sokaisemia ja hämmentämiä

Lähes kaikki ovat tavoitettavissa verkossa, ja se on astronomisen huikea vaikuttamisen potentiaali. Modernin markkinoinin mahdollisuudet pieniin osabudjetteihin, kohdentamiseen, vuorovaikutukseen ja mitattavuuteen ovat markkinoijan märkä uni. Yksikään yritys tai brändi ei enää ole vakavasti otettava ilman edes jonkinlaista verkkopresenssiä. 

Kokonaisuutena digitalisaatio markkinoinnissa voi olla myös markkinoinnin strateginen kehys.

Modernin markkinoinnin taktiset ilmiöt ovat tätä päivää ja tulleet jäädäkseen ja kehittyäkseen. Verkkosivut, hakukoneoptimointi, hakukonemarkkinointi, vaikuttajamarkkinointi, sisältömarkkinointi ja natiivimainonta, sosiaalisen median markkinointi, dataohjattu markkinointi, markkinoinnin automaatio, inbound- ja outbound-markkinointi, ctr, cpc, cpa, cpm, roas, kpi .. jne.

Asiakkaan polun ymmärtäminen

Digitalisaatio markkinoinnissa on antanut huikeat mahdollisuudet yhdistää käyttäjän tunnistaminen viestien kohdistamiseen. Mutta, kun tunnistamisen data tuottaa tyhmää kohdistamista automaatiolla, niin on helppo päätellä, että markkinointi ei kuitenkaan voi olla ensisijaisesti teknologiakysymys.

Aina vain uudet kanavat avaavat näkymiä käyttäjädataan, joka on avain asiakkaan polun havainnointiin. Käyttäjädata on aina dokumentointia menneistä ja jo tapahtuneista asioista. Historiatietojen jalostaminen ymmärrykseksi ja tiedoksi puolestaan antaa mahdollisuuksia ennakointiin

Kuluttamisen ekosysteemi ja asiakkaan maailma sekä tiedonhankinta ja ostopolku on lähes kokonaan digitalisoitunut. Asiakas käyttää suuren osan ajasta ostopolulla tutkimalla saatavailla olevaa informaatiota. Ei ole yhdentekevää, mitä informaatiota hän kohtaa polun eri vaiheissa, ja miten tämä informaatio on löydettävissä. Ja kenen tuottamaa informaatio on; ja onko se tietoa, vai informaatiota – järjestymätöntä dataa vailla merkitysyhteyttä ja järjestystä.

Digitalisoitumisen ja teknologisoitumisen kiihkossa rajoitteemme vastaanottaa informaatiota unohtuvat, ja kognitiosta huolehtiminen tahtoo unohtua. Mahdollisuutemme vastaanottaa, organisoida ja hyödyntää informaatiota, muodostaa uutta tietoa; sekä edellytyksemme toimia yhä monimutkaisemmaksi kehittyvässä tietoyhteiskunnassa ovat rajalliset.

Tähän, ihmisen kykyyn käsitellä tietoa, perustuva tiedon järjestely ja organisointi jonkin asian kehittämiseksi – on palvelumuotoilua. Lue enemmän kognitiosta ja palvelumuotoilusta.

. . . . . .

Lue Sinusta ja datasta.
Tieto ei kulu; kuinka niin ?

. . . . . .

Timo Keinänen on tutkimusmatkailija, konseptisuunnittelija, kirjoittaja, designer, palvelumuotoilija sekä art director.

Kannattaa olla oma itsensä, sillä kaikki muut roolit ovat jo varattuja. Jos sinulla on tilaisuus kertoa mielipide, kerro omasi.

helloyes.fi -kirjoitukset edustavat vain omia mielipiteitäni.