Tieto on palvelumuotoilun dna

Tieto on yksi universumin ihmeellisyyksistä

Tieto on yksi universumin ihmeellisyyksistä: tietoa voi jakaa ja kopioida äärettömästi. Sillä, jakaako tiedon kahdelle ihmiselle tai kahdelle miljardille vastaanottajalle, ei ole vaikutusta itse tietoon. Se ei kulu.

Tiedon taso tänään on aivan muuta kuin ihmiskunnan hämärissä. Kaikkina aikoina on ollut käytössä paras senhetkinen tieto. Näin on ollut esimerkiksi silloin, kun käsitykset aurinkokunnastamme olivat vasta muotoutumassa. Ja silloinkin, kun hygienian ja eloonjäämisen yhteys sairaanhoidossa ei vielä ollut vallitseva totuus.

Se, mitä tänään tiedämme tai miten nyt ajattelemme asioista, voi tulevaisuudessa, sen ajan tietojen valossa, vaikuttaa yhtälailla täysin väärältä tai huvittavalta kuin miltä tänään meistä vaikuttavat satojen vuosien takaiset käsitykset.

Ihmiset, luonto, ympäristö, infrastruktuuri, tieto, informaatio, vuorovaikutus, kognitio, vaihdanta, talous ja aika.

Kehittyneen tietoyhteiskunnan ja talouden keskeisiä peruskomponentteja ovat: ihmiset ja luonto; ympäristö ja infrastruktuuri; tieto ja informaatio; vuorovaikutus ja kongnitio; sekä vaihdanta ja talous. Sekä aika.

Näiden fundamenttien yhdistelyyn ja jäsentelyyn; niiden keskinäisiin vaikutuksiin; sekä niiden väliseen tiedon vaihtoon perustuva suunnittelu ja organisointi on yhteiskunnan ja talouden ilmiöihin vaikuttamista – palvelumuotoilua.

Palvelumuotoilu on tietysti muutakin kuin vain tietoa ja tiedon yhdistelyä. Lue enemmän palvelumuotoilusta.

Tieto välittyy eteenpäin ja muodostuu uutta tietoa

Yksilöiden valintoja ja elämänlaatua määrittävät asiat voivat olla aineellisia tai aineettomia asioita. Tai tiedon lähettämiseen, välittämiseen, vastaanottamiseen ja ymmärtämiseen liittyviä asioita. Tai vaihdantaan, vuorovaikutukseen ja kokemuksiin liittyviä. Yhteistä on asiaan liittyvän tiedon käyttäminen, ymmärtäminen, muokkaaminen ja välittäminen.

Koska ihmisen aivot eivät pysy tiedon määrän ja laadun kehityksen mukana, meidän on täytynyt löytää aivojemme kehitysvaiheeseen sopivat menetelmät käyttää tietoa. Sen tulee olla jäsenneltyä ja tarjolla siten, että yksittäiseen asiaan tai monimutkaiseen asiakokonaisuuteen liittyvä tiedon käsittely – ja tiedon hyödyntämisen seuraamusten arviointi – on ihmisaivoille mahdollista. 

Tieto on palvelumuotoilun dna: jonkin tietyn asian avainkoodi, joka sisältää sille asialle tarpeellisen “perimän”. Kun dna yhdistyy toisen dna:n kanssa, molemmat täydentävät toisiaan. Näin myös tieto toimii, ja näin tietoa käytetään. Tiedon jäsentelyssä ja organisoinnissa dna – eli tieto – välittyy eteenpäin, kopioituu, yhdistyy muuhun tietoon ja muodostuu uutta tietoa.

Oikea, riittävä ja välttämätön tieto

Oikea, riittävä ja välttämätön tieto ja kyky sen jäsentelyyn ja organisointiin on palvelumotoilun perusta. Tällöin varsinainen palvelumuotoilun tehtävä – kohtaamisten mahdollistaminen ja valmistelu – voi toteutua.

Tälläiseen, tietoyhteiskunnan fundamenttien välisen vuorovaikutuksen ja siihen tarvittavaan tiedon jäsentelyyn, on kehittynyt monipuolista palvelumuotoilun osaamista.

. . . . . .

Lue lisää palvelumuotoilusta.
Tutustu työnäytteisiini.
Lue täältä strategiasta.
Mikä on konsepti? Lue täältä.

. . . . . .

Timo Keinänen on tutkimusmatkailija, palvelumuotoilija, konseptisuunnittelija, kirjoittaja, designer sekä art director.

”Kannattaa olla oma itsensä, sillä kaikki muut roolit ovat jo varattuja. Jos sinulla on tilaisuus kertoa mielipide, kerro omasi.” 

helloyes.fi -kirjoitukset edustavat vain omia mielipiteitäni.