Tieto on palvelumuotoilun dna.

Tieto on yksi universumin ihmeellisyyksistä.

Tieto on yksi universumin ihmeellisyyksistä: tietoa voi jakaa ja kopioida äärettömästi. Sillä, jakaako tiedon kahdelle ihmiselle tai kahdelle miljardille vastaanottajalle, ei ole vaikutusta itse tietoon. Se ei kulu.

Tiedon taso tänään on aivan muuta kuin ihmiskunnan hämärissä. Kaikkina aikoina on ollut käytössä paras senhetkinen tieto. Näin on ollut esimerkiksi silloin, kun käsitykset aurinkokunnastamme olivat vasta muotoutumassa. Ja silloinkin, kun hygienian ja eloonjäämisen yhteys sairaanhoidossa ei vielä ollut vallitseva totuus.

Se, mitä tänään tiedämme monista asioista, tai miten nyt ajattelemme asioista, voi tulevaisuudessa, sen ajan tietojen valossa, vaikuttaa yhtälailla täysin väärältä tai huvittavalta kuin miten tänään vaikuttavat satojen vuosien takaiset käsitykset asioista.

Ihmiset, luonto, ympäristö, infrastruktuuri, tieto, informaatio, vuorovaikutus, kognitio, vaihdanta, talous ja aika.

Kehittyneen tietoyhteiskunnan ja talouden keskeisiä peruskomponentteja ovat: ihmiset ja luonto; ympäristö ja infrastruktuuri; tieto ja informaatio; vuorovaikutus ja kongnitio; sekä vaihdanta ja talous. Sekä aika.

Aika: Saatavilla olevan tiedon arvo saattaa sitoutua vain hyvin lyhyeen aikajänteeseen. Ja hyödyllisen tai välttämättömän tiedon ymmärtämiseen käytettävissä oleva aika voi olla erittäin lyhyt.

Näiden fundamenttien yhdistelyyn ja jäsentelyyn; niiden keskinäisiin vaikutuksiin; sekä niiden väliseen tiedon vaihtoon perustuva suunnittelu ja organisointi on yhteiskunnan ja talouden ilmiöihin vaikuttamista – palvelumuotoilua.

Palvelumuotoilu on tietysti muutakin kuin vain tietoa ja tiedon yhdistelyä. Lue enemmän palvelumuotoilusta.

Tieto välittyy eteenpäin, kopioituu, yhdistyy muuhun tietoon ja muodostaa uutta tietoa

Yksilöiden valintoja ja elämänlaatua määrittävät asiat voivat olla aineellisia tai aineettomia asioita. Tai tiedon lähettämiseen, välittämiseen, vastaanottamiseen ja ymmärtämiseen liittyviä asioita. Tai vaihdantaan, vuorovaikutukseen ja kokemuksiin liittyviä. Yhteistä on asiaan liittyvän tiedon ymmärtäminen.

Koska ihmisen aivot eivät pysy tiedon määrän ja laadun kehityksen mukana, meidän on täytynyt löytää aivojemme kehitysvaiheeseen sopivat menetelmät käyttää tietoa. Sen tulee olla jäsenneltyä ja tarjolla siten, että yksittäiseen asiaan tai monimutkaiseen asiakokonaisuuteen liittyvä tiedon käsittely – ja tiedon hyödyntämisen seuraamusten arviointi – on ihmisaivoille mahdollista. 

Tieto on palvelumuotoilun dna: jonkin tietyn asian avainkoodi, joka sisältää sille asialle tarpeellisen “perimän”. Kun dna yhdistyy toisen dna:n kanssa, molemmat täydentävät toisiaan. Näin myös tieto toimii, ja näin tietoa käytetään. Tiedon jäsentelyssä ja organisoinnissa dna – eli tieto – välittyy eteenpäin, kopioituu, yhdistyy muuhun tietoon ja muodostaa uutta tietoa

Oikea, riittävä ja välttämätön tieto.

Oikea, riittävä ja välttämätön tieto ja kyky sen jäsentelyyn ja organisointiin on palvelumotoilun perusta. Tällöin varsinainen palvelumuotoilun tehtävä – kohtaamisten mahdollistaminen ja valmistelu – voi toteutua.

Tälläiseen, tietoyhteiskunnan fundamenttien välisen vuorovaikutuksen ja siihen tarvittavaan tiedon jäsentelyyn, on kehittynyt monipuolista palvelumuotoilun osaamista.

. . . . . .

Lue lisää palvelumuotoilusta.
Tutustu työnäytteisiini.
Lue täältä strategiasta.
Mikä on konsepti? Lue täältä.

. . . . . .

Timo Keinänen on tutkimusmatkailija, palvelumuotoilija, konseptisuunnittelija, kirjoittaja, designer sekä art director.

”Kannattaa olla oma itsensä, sillä kaikki muut roolit ovat jo varattuja. Jos sinulla on tilaisuus kertoa mielipide, kerro omasi.” 

helloyes.fi -kirjoitukset edustavat vain omia mielipiteitäni.