Palvelumuotoilu on kohtaamisten valmistelua

Kehittyneen yhteiskunnan ja talouden keskeisiä fundamentteja ovat: ihmiset ja luonto; ympäristö ja infrastruktuuri; tieto ja informaatio; vuorovaikutus ja kognitio; vaihdanta eli talous; sekä aika. Lue enemmän fundamenteista.

Näiden fundamenttien yhdistelyyn ja jäsentelyyn ja niiden keskinäisiin vaikutuksiin, sekä niiden väliseen tiedon vaihtoon perustuva suunnittelu ja organisointi jonkin asian kehittämiseksi on yhteiskunnan ja talouden ilmiöihin vaikuttamista – palvelumuotoilua.

Tiedon jäsentely ja organisointi

Tiedon jäsentely ja organisointi on palvelumuotoilutyön ratioperusta; ja tieto on palvelumuotoilun kriittisin komponentti. Oikea, riittävä ja välttämätön tieto. Kyvyt sen jäsentelyyn, organisointiin ja muokkaamiseen ovat tarpeen kongnition* eli vuorovaikutuksen ja emootion sekä lopulta toiminnan mahdollistamiseksi kohtaamisissa. Tieto ja vuorovaikutus yhdessä muodostavat palvelumuotoilutyön emootioperustan.

* ( Kognitio ) Teko tai toiminta tiedon hankkimiseksi ja ymmärtämiseksi ajatusten, tunteiden, kokemusten ja aistien kautta.

Palvelumuotoilun kontekstissa kohtaamiset voivat olla aineellisia liittyen esimerkiksi tiloihin, miljöisiin tai esineisiin. Kohtaamiset voivat olla välineellisiä, kuten verkkokaupan käyttöliittymä, kirjakaupan asiakaspalvelupiste tai junalipun osto konduktööriltä. Tai aineettomia, kuten prosesseihin, palvelupolkuihin, aikaan, aisteihin ja tunteisiin liityviä kokemuksia.

Epäjatkuvuutta luova komponentti on ihminen

Muuttujia kohtaamisissa ovat aiemmin mainitut fundamentit: ihmiset ja luonto; ympäristö ja infrastruktuuri; tieto ja informaatio; vuorovaikutus ja kognitio; vaihdanta eli talous; sekä aika. Kun fundamenttien keskeisin ja palvelumuotoilun kriittisin komponentti on tieto, niin kohtaamisten hankalin ja epäjatkuvuutta luova komponentti on – ihminen. Palvelumuotoilu itsessään ei tee asioista ja kohtaamisista ymmärrettäviä, selkeitä ja helppoja. Tai hankalia. Ihmiset tekevät.

Lue lisää palvelumuotoilusta
Tutustu työnäytteisiini
Lue täältä aivoista
Mikä on konsepti? Lue täältä

. . . . . .

Timo Keinänen on tutkimusmatkailija, palvelumuotoilija, konseptisuunnittelija, palvelumuotoilija, kirjoittaja, designer sekä art director.
”Kannattaa olla oma itsensä, sillä kaikki muut roolit ovat jo varattuja. Jos sinulla on tilaisuus kertoa mielipide, kerro omasi.” 

helloyes.fi -kirjoitukset edustavat vain omia mielipiteitäni.