Lupaus, mahdollistaminen, lunastaminen

Tässäkään ei ole tarkoitus puhua logosta. Sen sijaan valmistaudu pohtimaan, mitä voit luvata brändin nimissä. Ja miten aiot pitää, eli lunastaa, sen lupauksen. Ja mitä teet sen eteen, että lupauksen pitäminen on mahdollista.

Toisaalla tällä sivustolla kuvailen brändityön avainkomponentteja. Tällä sivulla kerron, mitä ovat brändityön ydinkomponentit. Kaksi hieman samankuuloista termiä; sekaantumisen mahdollisuus on olemassa.

Siinä kuin brändityön avainkomponentit ovat avain brändityön kokonaisuuteen ja strategiatyöhön, niin ydinkomponentit ovat itse brändityön keskeisiä asioitas. Tiivistetysti voi sanoa, että brändityössä, – kuten mainonnassa tai viestinnässä jne, jotka ovat osa brändityötä – vie maaliin, kun ratkaistaan nämä kolme tärkeintä asiaa.

Brändikonsultti voi todeta asiakasyritykselle, että voi auttaa tätä kolmessa asiassa. Nämä ovat lupaus, mahdollistaminen ja lunastus. Näiden ydinkomponenttien ympärille kietoutuu kaikki, millä on merkitystä brändityössä, myynnissä, asiakaspalvelussa, koulutuksessa, tuotevalikoimassa, mainonnassa, markkinoinnissa jne. Aivan kaikessa.

Matkalla lunastukseen on ratkottava, miten lupaus aikanaan toteutuu siten, että yrityksen omalla henkilökunnalla on edellytykset siihen, mihin kaikki työ lopulta tähtää. Tällöin puhutaan mahdollistamisesta.

Brändityö on suurelta osin viestintää eri muodoissaan, eri kohteille ja erilaisilla motiivieilla. Brändityön ydinkomponentit muodostavat viestintäkolminaisuuden ja brändityön kokonaisuus asettuu “yritys – henkilöstö – kohderyhmä” -kolminaisuuden ympärille. Kolminaisuus voi olla myös “kilpailuedun viestiminen – henkilöstö – asiakas”, tai jokin muu vastaava yhdistelmä. Olennaista on, että kun yrityksellä on jotain sanottavaa – tai brändin nimissä jotain julkituotavaa – niin tämä asia täytyy tavalla tai toisella ja jossakin kanavassa kertoa julki. Tällöinhän luvataan jotain. Hyvää palvelua. Nopeaa toimitusta. Halpaa hintaa. Ennenkokemattomia elämyksiä. Mitä vain, joka tulee olemaan tavoitellulta asiakkaalta saatavan korvauksen vastine. Näinhän vaihdantatalous toimii.

Kuvitellaanpa esimerkiksi lupaus, että “meidän verkkokauppamme hinnat ovat alhaisimmat ja toimitus samana päivänä”. Ennen kuin tämä lupaus voidaan suunnata kohderyhmälle – esimerkiksi tavoitelluille tai jo tunnetuille asiakkaille – on täytynyt miettiä, miten annettu lupaus tullaan aikanaan pitämään, eli millä keinoin se lunastetaan. Sen halvimman tavaran täytyy siis olla halvin ja sen on oltava tilaajalla jo samana päivänä.

LUPAUS
Mitä voimme luvata eri kohderyhmille ?

MahdollistaMINEN
Miten teemme lunastamisen mahdolliseksi ?

LunastaMINEN
Miten pidämme lupauksen ?

Ennenkuin lupauksen voi lunastaa, täytyy lunastaminen tehdä omalle henkilökunnalle mahdolliseksi. On kerrottava, että näin aiomme luvata ja näin tulemme teidät siihen valmistelemaan ja tälläiset työkalut saatte käyttöönne lupauksen pitämiseksi. Täytyy olla jo tehtynä toimiva verkkokauppa-alusta, ja sovittuna kuljetusliikkeen kanssa toimituksista tai rakennettuna oma toimitusketju.

Lupaus voi olla taktinen lupaus tai kattavampi, yritykseen tai tiettyyn brändiin liitetty brändilupaus. Esimerkiksi “Halvimmat hinnat” on selvästi taktisen kuuloinen lupaus, mutta voi myös olla tietyn yrityksen koko liiketoiminnan perusta ja tällöin selvästi tiettyyn brändiin sitoutuva lupaus.

Key selling point .. usp … asiakaslupaus .. palvelulupaus .. brändilupaus. Asialla on monta eripainotteista nimitystä. Tarkoitus on kiteyttää yrityksestä tai brändistä se kaikkien olennaisin ymmärrettävään, oivaltavaan ja uniikkiin muotoon. Kiteytys viitoittaa perässätulevaa brändityötä, viestintää, pr:ää, markkinointia, myyntityötä, asiakaspalvelua, mainontaa ja palvelulupauksia ja paljon, paljon muutakin. Brändityö harvoin on lineaarinen suorite a:sta b:hen ja avainlupaus voi myös syntyä eriaikaisesti muun tekemisen kanssa, kuvailuna tai tiivistyksenä edellämainituista.

. . . . . .

Timo Keinänen on tutkimusmatkailija, konseptisuunnittelija, kirjoittaja, designer sekä art director.
”Uskon, että kannattaa olla oma itsensä, koska kaikki muut roolit ovat jo varattuja. Jos sinulla on tilaisuus kertoa mielipide, kerro omasi.”

helloyes.fi -kirjoitukset edustavat vain omia mielipiteitäni.