Mikä on brändi?

Voi perustellusti sanoa, että brändi on yksittäisen ihmisen mielleyhtymä, uskomus tai muistikuva, joka liittyy johonkin tuotteeseen; tuotemerkkiin; palveluun; henkilöön tai joukkoon henkilöitä; aatteeseen tai poliittiseen liikkeeseen; yritykseen; yhdistykseen tai vastaavaan julkiseen toimijaan; julkisen hallinnon toimijaan tai viranomaiseen. Jne.

Vastoin melko yleistä selitystä, brändistä ei voi siis vallita yhtä yhteistä käsitystä. Tulkinta brändistä on aina subjektiivinen jokaiselle, muodostuen brändin kohtaamisista eri olosuhteissa ja eri mielentiloissa.

“Brändi on yksittäisen ihmisen mielleyhtymä, uskomus tai muistikuva.”

Jokaisella on oma tulkintansa perustuen yksilölliseen kokemushistoriaan, arvomaailmaan tai juuri senhetkiseen mielentilaan ja ylipäätään kaikkeen inhimmillisyyteen. Täytyisikö monistetun ja yhdenmukaisen brändikäsityksen ja -kokemuksen olla siis jo lähtökohdiltaan mahdoton?

Näinhän asia ei tietenkään ole. Kun laajalla joukolla ihmisiä yksittäiset käsitykset ja kokemukset ovat riittävän samankaltaiset, asialla on mahdollisuus tulla koetuksi tietynlaisten ominaisuuksien ja niihin liitettävien arvostusten yhdentymänä, eli brändinä. Näihin mielikuviin ja käsityksiin ja arvostusten yhdentymään vaikuttaminen on brändityötä.

“Mielikuviin, käsityksiin ja arvostusten yhdentymään vaikuttaminen on brändityötä.”

Brändin tuotemuotoilu – esimerkiksi – voi olla yhdenmukaista, viestintä on keskitetysti samanlaista kieliversioineen, brändin äänensävy on yhtenäinen, asiakassuhdeviestintä ja mainonta on tarkoin tietyn tyylin mukaista jne. Ulkoisesti yhdenmukainen brändi on todellisuutta vain siihen pisteeseen asti, kunnes se eri muodoissaan kohtaa vastaanottajan. Siitä eteenpäin kaikki on vastaanottajan subjektiivista tulkintaa ja yksilöllisten valintojen seurausta. 

Brändityön tehtävä on luoda puitteet näille yksilöiden tulkinnoille. Brändin olemassolon oikeutuksen ja arvon ratkaisee se, missä mielentilassa ja missä olosuhteessa kukin kohtaa brändin; kokee sen merkityksen itselleen tai edustamalleen joukolle; ja tekee valintoja siihen perustuen – tai siitä huolimatta. Hyvin tehty brändityö huomioi, sallii ja kestää tämän inhimmillisen komponentin satunnaisuuden ja vääjäämättömän olemassaolon.

“Hyvin tehty brändityö huomioi ja sallii inhimmillisyyden olemassaolon.”

Lue lisää: Mitä on brändityö ?
Read in english: What is a brand ?

. . . . . .

Timo Keinänen on tutkimusmatkailija, konseptisuunnittelija, kirjoittaja, designer, strategi sekä art director.
”Uskon, että kannattaa olla oma itsensä, koska kaikki muut roolit ovat jo varattuja. Jos sinulla on tilaisuus kertoa mielipide, kerro omasi.” 

helloyes.fi -kirjoitukset edustavat vain omia mielipiteitäni.