Brändin sisältömerkitykset

Tässäkään ei ole tarkoitus puhua logosta, sen sijaan on aihetta pohtia brändin – siis kohtaamisten – sisältöjä ja merkityksiä.

Brändi on kohtaamisia myös merkitystasolla sisällöissä.

Brändi on kohtaamisia myös merkitystasolla sisällöissä – mitä ja miten brändin nimissä on kerrottava. Brändityö on valmistatumista näihin kohtaamisiin. Kuten brändityön valmistelu, niin myös sisältöjen valmistelu, kannattaa aloittaa perusolettamuksista.

1. Hyväksy

Yritys brändeineen ei ole oman todellisuutensa keskipiste. Asiakas on.

Voit pitää oletuksena, että ketään ei lähtökohtaisesti kiinnosta brändisi eikä kenelläkään ei ole velvollisuutta olla siitä kiinnostunut. Asiakkaat ovat samaan aikaan uskottomia ja moniuskollisia.

Hyväksy uskottomuus. Ja palkitse kohtaaminen eli brändisi kanssa vietetty aika.

2. Ymmärrä

Kestävät sisällöt rakentuvat kaupallisen argumentoinnin ja eettisten painotusten perustalle.

Vallitsevat arvot voivat olla täydellinen alusta tai täydellinen vastakohta brändiargumenteillesi. Kun brändi tarjoaa käyttöliittymän lisäarvoon tai perustan arvo- ja elämäntapavalinnoille voit argumentoida juuri oikeilla painotuksilla. Rakkaudesta brändiin syntyy menestystarinoita.

Ymmärrä sisältöjen merkitys. Ja varaudu menestykseen.

3. Käytä

Keskeiset sisällöt ja niistä johdetut viestit ovat uniikkia viestintäpääomaa ja kilpailuetutekijöitä ja lopulta liiketoiminnan hyötyjä.

Relevanttiin, omintakeiseen ja muistettavaan tarinaan perustuva brändityö on tasehyötyä tuovaa viestintäpääomaa yritykselle. Jos brändisi viestii kilpailukyvystä olet enintään yhtä hyvä kuin muut. Kun haluat olla parempi kuin muut, puhu kilpailuedusta erilaisuuden ja merkittävyyden kautta.

Käytä erottuvia attribuutteja. Ja luo oma puheenaiheesi.

4. Arvota

Perustuuko brändi – eli kohtaaminen – totuuteen? Arvolupaukset sekä keskeiset tuote- ja palvelulupaukset voivat rakentua sen varaan.

Älä aloita kertomalla brändisi ominaisuuksista. Jos kommunikaatiosi herättää kiinnostuksen, jokainen osaa hakeutua tarvittavan informaation äärelle.

Kerro sen sijaan tarinan kautta brändisi merkitys asiakkaan elämässä. Kun sisältö on totta, sekä vastaanottajalle relevantti oikeassa ajassa ja paikassa, on edellytyksiä valmistella kohtaamista.

Arvota totuus. Ja sitouta hyvällä tarinalla.

Näytä brändisi merkitys asiakkaan elämässä

. . . . . .

Timo Keinänen on tutkimusmatkailija, strategi, konseptisuunnittelija, kirjoittaja, palvelumuotoilija, designer sekä art director.
”Uskon, että kannattaa olla oma itsensä, koska kaikki muut roolit ovat jo varattuja. Jos sinulla on tilaisuus kertoa mielipide, kerro omasi.”

helloyes.fi -kirjoitukset edustavat vain omia mielipiteitäni.