Hyvä viestintä on vaihdantaa

wp_hy_16_x_9_0007_Trump

Mietitäänpä hetkinen, mitä tapahtuu, kun ”Viestijä” laittaa asiansa julki mediaan muiden nähtäville.

Ensin eristämme kuvitteellisen viestintätilanteen “laboratorio-olosuhteeseen”. Yksinkertaistamme ajatusta siten, että ajattelemme viestimistarpeen olevan vain ”Viestijällä”. Ohitamme sen, että motiivi viestintään voi olla muukin kuin kaupallinen. Sitten emme ajattele kaikkia niitä lukemattomia tilanteita, joissa moderni aika antaa mahdollisuuden kontaktointiin ja viestinvälitykseen; ajattelemme vain, että on olemassa ”Media”. Ja vielä: ajattelemme, että on olemassa ”Vastaanottaja” ilman mitään kohderyhmäjakoa tai tarvehierarkiaa. Ja vieläkin yksinkertaistamme ajatusleikkiämme sillä, että tarkastelemme vain itse välitöntä viestintätilannetta. Jätämme siis tarkastelun ulkopuolelle viestintätilanteen edellä ja jälkeen tapahtuvat asiat.

Ok? Edetään näillä oletuksilla. Nyt meillä on siis ”Viestijä”, ”Media” ja ”Vastaanottaja”.

Kun Viestijä julkaisee viestinsä Mediassa, toivoen tulevansa huomioiduksi, ei tule aina miettineeksi asian perusolemukseen liittyvä logiikkaa.

Osta! Lataa! Osallistu! Käytä! Voita. Liity! Tule!

Mediassa, eli mobiilissa, painetun tai digijulkaisun sisällöissä, radiossa, televisiossa, sovelluksissa, verkossa ylipäätään etenkin jne. käydään ankaraa kilpailua. Huomaa meidät! Vakuutu totuudestamme! Lue artikkelimme! Tilaa tästä! Osta tuotteemme! Käytä palveluamme! Valitse meidät! Osta! Lataa! Osallistu! Käytä! Voita. Liity! Tule!

Kilpaillaan siis huomiosta. Kilpaillaan paikasta Vastaanottajan mielessä. Kilpaillaan paikasta Vastaanottajan sydämmessä. Kilpaillaan paikasta Vastaanottajan lompakossa. Kilpaillaan ihan kaikesta.

Lehden lukeminen on vilkaisun taidetta. Puhutteleeko juuri tämä journalismi minua. Tv-kanava vaihtuu ranneliikkeellä ja usein jääkaappi vie voiton mainoskatkolla. Puhumattakaan verkkoympäristöstä, peukalon pyyhkäisy ja panostus artikkeliin tai mainoskampanjaan on mennyttä historiaa. Mahdollisuus tulla nähdyksi, luetuksi ja kulutetuksi on pieni ja Vastaanottajan sietokynnys on valmiiksi korkealla.

Kilpailua

Kun kyseessä on kilpailu, tulee tiedossa olla kunnon palkinto. Vastaanottajalla ei ole mitään velvollisuutta ja usein ei tarvettakaan käyttää omaa henkilökohtaista aikaansa Viestijän asian parissa. Kun siis Vastaanottaja asettuu alttiiksi Viestijän sanomisille, hänen on saatava siitä tilanteesta jotain itselleen – palkinto viestin vastaanottamisesta, sen tulkinnasta ja etenkin siihen reagoimisesta. Palkinto käytetystä ajasta. Palkinto brändin parissa vietetystä ajasta.

Palkinto käytetystä ajasta

Miten vastaanottaja palkitaan viestintätilanteessa? Muutama esimerkki:

Palkinto voi olla älyllinen. Asian sisään on rakennettu oivallus, joka osoittaa viestin sisällön olevan juuri Vastaanottajalle laadittu. Lukija imponoituu siitä, kun oivaltaa tämän.

Palkinto voi olla viihdyttävä. Esimerkiksi hauska, mutta muutenkin voi viihtyä. Viestin tulkittuaan Vastaanottaja voi siis tuntea tulleensa viihdytetyksi.

Palkinto voi olla informatiivinen ja hyödyllinen. Vastaanottaja voi saada tärkeää tietoa, jolla on hänelle suoraa tai välillistä arvoa.

Palkinto voi olla taloudellinen. Tuotteen tai palvelun hinnalla on merkitystä vastaanottajalle.

Ja niin edelleen …

Palkittuaan Vastaanottajan, Viestijällä on mahdollisuus ryhtyä taluttamaan Vastaanottajaa hienovaraisesti vaikutuspolulla eteenpäin. Ja tästä eteenpäin Vastaanottajan odotukset Viestijää kohtaan kasvavat lupauksen lunastamiseksi.

Vaihdantaa

Olennaista on siis vaihdanta. Viestijä palkitsee viestintätilanteessa Vastaanottajan. Ja Viestijä saa palkintonsa lopulta, jos vastaanottaja ostaa tuotteen tai palvelun tai toimii muutoin Viestijän toivomalla tavalla.

Sen mietinnässä, miten ja minkä sisältöiseksi Viestijän on viestinsä muotoiltava tai minkälaisilla valinnoilla on mahdollista päästä Vastaanottajan lähelle, edellyttää muutakin kuin mainosnokkeluutta tai määrämittaan tekemistä. Niissä toimissa Viestijän on syytä kumppanoitua osaavan tekijän kanssa.

Viestimet – eli Mediat – täyttyvät toinen toistaan muistuttavista ärsykkeistä ja siitä erottuminen on tietenkin ensimmäisenä voitettavien asioiden listalla.

. . . . . .

Lue erottumisesta
Tutustu työnäytteisiini
Lue erilaisuudesta

. . . . . .

Timo Keinänen on tutkimusmatkailija, konseptisuunnittelija, kirjoittaja, designer sekä art director.
”Kannattaa olla oma itsensä, sillä kaikki muut roolit ovat jo varattuja. Jos sinulla on tilaisuus kertoa mielipide, kerro omasi.” 

helloyes.fi -kirjoitukset edustavat vain omia mielipiteitäni.