Kuka Tahansa on Ei Kukaan

wp_hy_16_x_9_0008_Sign

Sapettaa ja pistää vihaksi törmätä muutamaan henkilöön, joiden ei kuuluisi olla yhdenkään yrityksen tai yhteisön palkkalistoilla.

Heitä tuntuu olevan yrityksissä ja yhteisöissä kaikilla tasoilla ja vastaavan kaikenlaisista tehtävistä. Jossakin heitä on vähemmän, jossain useampia. He saavat aikaan epäselvyyttä ja tehottomuutta, he vaikeuttavat asioiden edistymistä sekä hankaloittavat muiden työtehtäviä moninaisin tavoin.

Valitettavaa on, että nämä työntekijät saavat usein toimeksiantonsa organisaatioissa niiltä, joiden tehtävänä olisi huolestua heidän olemassaolostaan.

Keitä he ovat? Sinäkin olet varmasti kuullut usein heidän saavan kontolleen tehtäviä ja saavan hoidettavakseen jopa yritystoiminnan kannalta kriittisiä asioita.

Saanko esitellä: ”Joku Muu” ja ”Kuka Tahansa”.

Vai etkö ole kuullut sanottavan: ”Voisiko tämän tehdä Joku Muu”. Tai: ”Tämänhän voi tehdä Kuka Tahansa”. Näin kun toimeksiannetaan asia ”Jollekin Muulle” ja ulkoistetaan vastuu ”Kenelle Tahansa”, perustetaan samalla kaksi kokonaan uutta tehtävänimikettä: nyt yrityksen palkkalistoilla on myös ”Ei Kukaan” ja hän kantaa vastuuta ”Ei Kenestäkään”, jonka vastuulla on huolehtia ”Ei Mistään”. Eli siinä tuli perustettua myös yksi uusi vastuualue.

“Tekemistä pyritään virtaviivaistamaan”. Pyrkimisen sijaan kannattaisi tehdä asioita ja työyhteisöjen tulisi (yhteis)vastuullisesti huolehtia, ettei yllä mainittuja henkilöitä pääse pesimään nurkkiin. Asiat, jotka pyritään jättämään heidän hoidettavakseen, tulevat melkoisella varmuudella myöhemmin ”Kaikkien Muiden” tai ”Jonkun Paran” hoidettavaksi vain paljon lyhyemmällä valmistautumis- ja toteutusaikataululla ja paljon huonommalla ennusteella laatua ajatellen.

. . . . . .

Timo Keinänen on tutkimusmatkailija, konseptisuunnittelija, strategi ja art director.
”Kannattaa olla oma itsensä, sillä kaikki muut roolit ovat jo varattuja. Jos sinulla on tilaisuus kertoa mielipide, kerro omasi.” 

helloyes.fi -kirjoitukset edustavat vain omia mielipiteitäni.